medrek.se

Nyheter

Läkarförbundet tar avstånd från dödshjälp

Läkarförbundet motsätter sig aktiv dödshjälp och assisterat självmord.

Läkarförbundet väljer att ta avstånd från dödshjälp och ser i dagsläget ingen anledning att ändra ståndpunkt - men en tredjedel av alla läkare tycker annorlunda.

- Vore frågan enkel skulle säkert alla tycka lika, säger Heidi Stensmyren. Hon är ordförande för Sveriges läkarförbund.

I en enkät från 2008 tillfrågades 1200 läkare om de skulle kunna tänka sig att skriva ut dödliga doser läkemedel till en patient som vill dö. En tredjedel svarade ja, under rätt omständigheter. Något fler svarade nej.

Läkarförbundet motsätter sig aktiv dödshjälp och assisterat självmord. Men i Sverige står det patienter fritt att välja passiv dödshjälp.

- Det är patientens val att få behandling eller inte. Men att aktivt gå in och patientens liv, det är inte lagligt, säger Heidi Stensmyren. - Det är ju det att man aktivt ska gå in och avsluta livet. Där är gränsen. Man kan förstå att när man har stor smärta och befinner sig i en förtvivlad situation behöver man hjälp. Vi kan inte bota allt, men vi ska lindra. Läkare ska rädda liv, inte ta dem, avslutar hon.