medrek.se

Nyheter

Läkarna protesterar mot onödiga läkarbesök

Fyra specialist läkare och en ST-läkare skriver på DN:s debattsida att onödiga läkarbesök blockerar möjligheten för de verkligt sjuka att få hjälp.

Fyra specialist läkare och en ST-läkare skriver på DN:s debattsida att onödiga läkarbesök blockerar möjligheten för de verkligt sjuka att få hjälp.

Läkarna upplever att de nu möter patienter snarare för att få intäkter än för att bota sjukdomar.

Läkarnas diagnoser fördröjs till de som verkligen är sjuka, tiden går mest till unga som kräver omedelbar vård trots att de har åkommor de skulle tillfrisknat från efter några dagar hemma, skriver läkarna i sin artikel.