medrek.se

Nyheter

Psykologer vill sjukskriva patienter

Enligt Sveriges psykologförbund är det bättre om psykologer sjukskriver eftersom de har ofta bättre kontakt med patienterna än vad läkarna har.

Enligt Sveriges psykologförbund är det bättre om psykologer sjukskriver eftersom de har ofta bättre kontakt med patienterna än vad läkarna har.

Tidigare har det kommit fram att läkare sjukskriver patienter som de aldrig har träffat. Läkarbristen gör att personalen inte har tid.

Sverige psykologförbund vill effektivisera psykiatrin genom att låta psykologer sjukskriva patienter

– Här finns möjligheter att verkligen dra nytta av en kompetent yrkeskår som är experter på nedsatt yrkesförmåga på grund av psykisk ohälsa, säger ordföranden Lars Ahlin till Dagens Nyheter.

Anders Pritz som är chef för avdelningen för regler och tillsyn på Socialstyrelsen är skeptisk om förslaget och säger att sjukskrivningar bygger på medicinska bedömningar.