medrek.se

Nyheter

Sjukhusläkare vill ha mer mediaträning

Mer mediaträning för sjukhusläkare på initiativ av lokalföreningar i Uppsala och Skåne.

Under 2010 stormade det rejält kring Akademiska sjukhuset i Uppsala. I början av november lämnade sjukhuschefen Marie Beckman Suurküla sin post, och fler chefer på olika nivåer földe snart efter. Dessutom krävde landstinget stopp för vad som beskrevs som skenande kostnader och tillsatte en krisgrupp.

Många läkare delade inte bilden av kostnaderna.

Med stöd från en informatör från Sjukhusläkarföreningen valde den lokale ordföranden Jan Thorelius att ge sig in i debatten. Genom artiklar, en presskonferens och en direktsänd radiodebatt med landstingspolitiker kom läkarnas synpunkter fram. Och sjukhuset fick till sist faktiskt ett tillskott på 141 miljoner kronor.

– Vi anser att Akademiska sjukhuset är underfinansierat. Vi fick inte riktigt gehör för det, men vi fick upp frågan på bordet och frågan lever. Vi har fått kontakt med politikerna och träffas fortfarande. Jag är tveksam till om vi skulle ha lyckats med det utan den hjälp vi fick, säger han.

Sjukhusläkarföreningens mediestöd funkade alltså bra, men Jan Thorelius tycker att det behövs mer. Och att fler företrädare borde få medieträning.

Det är en åsikt han delar med Sjukhusläkarföreningens lokalavdelning i Östra Skåne som motionerat till föreningens fullmäktige i helgen. Avdelningen efterlyser dels ett mer uppdaterat policydokument från föreningen för att stödja de lokala sjukhusläkarföreningarna, dels att föreningen startar ett kursprogram i medieträning.

I sitt yttrande om motionen skriver dock föreningens styrelse att den inte tycker att utbildning av presstalesmän/-kvinnor är föreningens uppgift.

Källa: Dagens Medicin