medrek.se

Nyheter

Sjukhusläkarnas nye ordförande

Sjukhusläkarna har en ny chef. Den tidigare tf Thomas Zlling valdes enhälligt i fredags.


Sjukhusläkarföreningens nye ordförande är Thomas Zilling. Han valdes av ett enhälligt fullmäktige på fredagseftermiddagen. Thomas Zilling från Varberg har varit tillförordnad ordförande sedan Marie Wedin lämnade ordförandeposten när hon i december förra året blev vald till ordförande för Läkarförbundet.

– Det känns fantastiskt roligt att få förtroendet att leda den här gruppen. Det finns en oerhörd kraft och vilja i den här föreningen att vara med och skapa ett bättre sjukvårdssverige, sade han direkt efter att han blivit vald på Sjukhusläkarföreningens fullmäktige i Spårvagnshallarna i Stockholm.

Vid sin sida i det nyvalda presidiet får han Bengt von Zur-Mühlen från Uppsala som förste vice ordförande och Lars Nevander från Lund som andre vice ordförande.

När stämman avslutades avtackades avgående andre vice ordförande Karin Båtelson som höll ett avskedstal till stämmodelegaterna och slog fast att det inte ligger några konflikter bakom hennes avhopp.