medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskorna skriver protestbrev till landstingsledningen

Besparingar har lett till flera arbetspass. Nu skriver sjuksköterskorna ett protestbrev till landstingsledningen

Det är kaos på rehab- och strokeavdelningen på Blekingesjukhus. Besparingar har lett till flera arbetspass. Nu skriver sjuksköterskorna ett protestbrev till landstingsledningen.

Tidigare i år minskade bemannigen med tre sjuksköterskor. Detta har lett till att färre kan ställa upp när någon blir sjuk.

- Innan kunde man ringa till en deltidsanställd som kunde täcka upp för de som var sjuka. Nu arbetar deltidsanställda lika mycket som en heltidsanställd säger sjuksköterskan Linda Kullberg till Blekinge Läns Tidning.

Under en dag i augusti när en sjuksköterska var sjuk kunde ingen trombolysbehandling genomföras och patienter fick vänta på mat och medicin.

”Vems är ansvaret om det händer något under dessa arbetsförhållanden?”,
skriver sjuksköterskorna i det tre sidor långa brev som har skickats till
landstingsstyrelsen.

De nämner också i brevet att patienter har börjat hjälpa till med att dela ut mat
för att alla ska få äta i tid.

”En risk med detta är exempelvis att patienterna i samband med måltider och
fika får fel kost och dryck och därmed en ökad risk för infektion och skada.”