medrek.se

Nyheter

Äldreomsorgen i Huddinge drabbas av sparkrav

Äldreomsorgen i Huddinge drar ned på personal och omfördela arbetsbördor för att spara 15 miljoner kronor, i år.

Äldreomsorgen i Huddinge drabbas av försämrad äldreomsorg och allt mer stress för de anställda, såväl som de boende, som följd av sparkrav.
Det finns inte tillräckligt med personal.

Huddinge kommun ska spara drygt 15 miljoner inom äldreomsorgen i år och enligt äldreomsorgsnämndens ordförande, moderaten Eva Carlsson-Paulsén säger till P4 Radio Stockholm, handlar det om att vissa boenden inte har varit så efterfrågade och därför läggs de ned.

Det talas nu om att inga aktiviteter ska strykas från schemat och att det inte är kvalitén som ska sänkas utan personals arbetsbörda som kommer förändras då resurspersonal sägs upp, med mera.

Eva Carlsson-Paulsén säger även att en del älderboenden varit överbemannade tidigare