medrek.se

Nyheter

Bemanning kan höja lönen för sjuksköterskor

Bemanningsföretagen kanske på sikt kan få upp sjuksköterskornas löner

I en enkät gjord av Sveriges nätverk av sjuksköterskor visades det att intresset för att arbeta för bemanningsföretag inom vården ökar med åren.

Av sjuksköterskorna som ingick i undersökningen svarade 24 % ja på att de kunde tänka sig att arbeta inom bemanning. Fler medgav dock att de vet för lite om arbetet inom bemanningsföretagen och 18 % anger att de inte skulle våga eftersom de är osäkra.

Även om många sjuksköterskor är osäkra när det gäller att arbeta inom bemanning så har bemannings företag ett bättre rykte idag än tidigare. Detta kan bero på att deras positiva sidor lyfts fram i media. Idag ses det inte längre som något fult att arbeta inom bemanningsföretag, istället är det praktiskt och modernt.

Bemanningsföretagen slåss om sjuksköterskorna eftersom de är beroende av bra personal. På sikt så kanske de kan få landsting och kommuner att också börja jaga sjuksköterskorna och på så sätt få upp lönerna inom yrket.