medrek.se

Nyheter

Blind slipper betala studieskuld

Under den sista terminen på sjuksköterskelinjen blev studenten nästan blind. Det resulterade att hon stod utan examen och jobb, men hade kvar en studieskuld. Nu ger en domstol henne rätt att slippa betala.

Under den sista terminen på sjuksköterskelinjen blev studenten nästan blind. Det resulterade att hon stod utan examen och jobb, men hade kvar en studieskuld.  Nu ger en domstol henne rätt att slippa betala.

Kvinnan hade haft diabetes sedan barndomen men var frisk innan hon började studera. Hennes sista termin, år 2000, försämrades hennes hälsa snabbt och blev allvarligt synskadad.

Hon fortsatte att betala av hela lånet för utbildningen hon inte kunde utföra. Tillslut ansökte hon 2010 om att få hela lånen avskrivet hos CSN. Förvaltningsrätten gav henne rätt att slippa betala halva lånen men kvinnan överklagade.

Enligt överklagandet tvingas hon låna av anhöriga för att kunna betala till CSN. Även CSN överklagade förvaltningsrättens beslut.

Nu har kammarrätten beslutat att hon slipper hela skulden.