medrek.se

Nyheter

Brist på intensivvårdsplats

Anmäld händelse på sjukhus för brist på intenssivvårdsplats

Brist på intensivvård behandlingsplats kan ha orsakat för tidig död. 

På universitetssjukhuset i Lund avled en man i 50-årsåldern med lever- och njursvikt. Eva Ranklev menar att förloppet av hans bortgång kunnat ändras om han fått tillgång till intensivvårdsbehandling. Mannen fick inte den rätta vården eftersom det var brist på intensivvårdsplatser. Händelsen anmäls därför till Socialstyrelsen.