medrek.se

Nyheter

Brister inom specialistläkare i framtiden

Fler måste välja att specialisera sig

En ny rapport från SKL, Sveriges kommun och lansting, visar att det kommer vara brist på specialistläkare inom psykiatri och allmänmedicin 2019. 

SKL tittade över tillgång och efterfrågan på bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Rapporten visade att bland annat behovet av undersköterskor och specialutbildade sjuksköterskor ökar de närmsta åren. Tillgången på läkare är bra och kommer att vara det de kommande åren också men fler måste välja att specialisera sig. Fler utbilningsplatser inom området skulle kunna vara en lösning på problemet och även att fler får praktisera på arbetsplatserna som troligen kommer att ha brister i framtiden.