medrek.se

Nyheter

Brister på flera akutsjukhus

Arbetsmiljön bör förbättras

Akutsjukhus bör förbättras då arbetsmiljöverkets upplyst att 54 av 60 akutsjukhus har brister. Arbetsmiljöverket meddelar att 90 procent av akutsjukhusen de besökt haft dålig arbetsmiljö. 

Orsaken till bristerna är framförallt den höga arbetsbelastningen och platsbristen. Det är vanligt att man tar in fler patienter än vad det egentligen finns plats för på Sveriges sjukhus. Det ger mer jobb för sjukhusets anställda och ökar tempot samt vårdtyngden. Det är undersköterskor och sjuksköterskor som drabbas mest då många får hälsoproblem och måste därmed arbeta deltid för att orka med.

Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett är två av de flera sjukhus som hotas av böter och det höjda vitesbeloppen på två miljoner. De avdelningarna med dålig arbetsmiljö har nu fått krav från landstingen att förbättras och de vill se att situationen löser sig. Nu har vårdplatsinventeringar gjorts på tre av de inblandade landstingen och flera sjukhus har byggt om och förbättrat sjukhusets lokaler.