medrek.se

Nyheter

Danska sjuksköterskor saknade Region Skåne på medrekmässan i Köpenhamn

Region Skåne var saknad på Medrekmässan i Köpenhamn. Sjuksköterskor frågade efter arbetsgivare från Skåne.

Den 25-26e augusti i år anordnade Medrek Rekrytering AB en jobbmässa för sjuksköterskor i Köpenhamn. Det kom drygt 200 sjuksköterskor som fick träffa arbetsgivare från Grönland, Tromsö, Oslo, Västra Götaland med mera.

De arbetssugna danska sjuksköterskorna som deltog fick göra en enkätundersökning med frågor som, är mässor bra alternativ att träffa arbetsgivare, har du blivit kontaktad från arbetsgivaren du gjorde intresseanmälan för och vilka arbetsgivare saknade du på mässan.

Det var 42 procent av de som svarade som saknade arbetsgivare från Region Skåne.

Sedan ett år tillbaka har det danska intresset för vårdjobb i Sverige och Norge ökat markant. Under de första sex månaderna i år sökte 220 danska sjuksköterskor legitimation i grannländerna, året innan var motsvarande siffror 60. Under 2010 genomgick danska vården massiva besparingar och neddragningar vilket är orsaken till varför danska sjuksköterskor söker sig till Sverige.

95 procent av de som svarade på Medreks enkät tycker att mässor är ett bra alternativ och 90 procent har blivit kontaktade av arbetsgivare de kom i kontakt med på Medrekmässan. 

Den 12-13 oktober arrangerar Medrek Rekrytering en ny jobbmässa för sjuksköterskor tillsammans med den danska arbetsförmedlingen JobNet på grund av den stora efterfrågan och succén på den första mässan.