medrek.se

Nyheter

Efterfrågan på sjuksköterskor ökar

Efterfrågan kommer i framtiden bli allt större än tillgången på sjuksköterskorna

En brist på sjuksköterskor kommer att fortsätta öka för varje år som går. Detta för att det blir allt fler äldre med tiden och i framtiden kommer sjuksköterskor framför allt behövs i äldreomsorgen.

Det är idag en brist på grundutbildade- och specialistsjuksköterskor med yrkeserfarenhet. Bland de nyutexaminerade sjuksköterskorna är bristen inte lika stor men i framtiden kommer efterfrågan på sjuksköterskorna vara större än tillgången. En orsak till detta är att det i framtiden kommer vara många pensionsavgångar hos sjuksköterskorna.

Eftersom det blir fler äldre i Sverige så stiger patientantalet hos vården då äldre behöver mer vård. Fler sjuksköterskor kommer behövas, framför allt inom äldreomsorgen. Arbetsbarometerns statistik från förra året visar att personer över 80 kommer år 2020 ha ökat kraftigt.

Det är omkring 115 000 arbetande sjuksköterskor med en sjuksköterskeutbildning i Sverige, av dem är 90 procent kvinnor. I framtiden kommer procenttalet manliga sjuksköterskor öka lite men det kommer fortsätta vara ett kvinnodominerande yrke.

Om inte fler väljer att utbilda sig till sjuksköterska kommer det om 20 år vara en brist på hela 30 000 sjuksköterskor i Sverige. Vad som skulle kunna göra yrket mer intressant och locka fler till att vilja utbilda sig till sjusköterskor vore om lönerna och arbetsvillkoren blev bättre. Idag kan en sjuksköterskas lön ligga på drygt 20 000. 

Siffrorna är tagna från Arbetskraftsbarometern ´11

Se lediga jobb för sjuksköterskor i Sverige