medrek.se

Nyheter

Extrapoäng till manliga sjuksköterskor

Norska sjuksköterskeföreningens studenter vill ge män som söker till sjuksköterskeutbildningen extrapoäng.

Norska sjuksköterskeföreningens studenter vill ge män som söker till sjuksköterskeutbildningen extrapoäng.

Sjuksköterskestudenternas förslag överläggs nu av norska utbildningsdepartementet, berättar Vårdfokus.

Det finns närmare 13 kvinnliga sjuksköterskor, per manlig, i Norge. Genom att erbjuda manliga sökande extrapoäng hoppas sjuksköterskestudenterna att fler män lockas till yrket. Detta skulle skapa en jämnare könsbalans, vilket skulle vara bra för utbildningens kvalitet, enligt sjuksköterskestudenternas ordförande Anna Mohn Sneve.