medrek.se

Nyheter

Facket vill att bloggare är mer försiktiga

Sjukvårdspersonal bör tänka sig för när de uttrycker sig privat på nätet. Facken manar till eftertanke.

Sjukvårdspersonal bör tänka sig för när de uttrycker sig privat på nätet. Facken manar till eftertanke.

Det blir allt vanligare att sjuksköterskor och läkare delar med sig sina arbetsuppgifter på Facebook, bloggar och i Twitter­flöden.

Från fackligt håll manas till försiktighet då medlemmarna publicerar sig privat i sociala medier.

– Man bör vara försiktig med hur man beskriver sin vardag. Visst råder yttrandefrihet även för läkare men vi råder till tystlåtenhet om patienter i sociala medier, säger Thomas Flodin, ord­förande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

– Vi har trots allt yttrandefrihet och då har var och rätt att uttrycka sig som man vill i sociala medier. Men som medarbetare inom sjukvården kan man behöva uppmärksammas på att för stor öppenhet kan vara ett dilemma, säger Anna Åkesson, webbkommunikatör i Region Skåne.

Läs även: