medrek.se

Nyheter

Falsk sjuksköterska anmäld av Socialstyrelsen

Sjuksköterska har arbetat i 21 år utan legitimation.

En person som ansökte om att få sjuksköterskelegitimation bifogade uppgifter om att hen, sedan 1994, arbetat i Sverige som sjuksköterska utan legitimation.

Socialstyrelsen anmäler nu personen för tjänstgöring i strid med patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsen ser mycket allvarligt på att den arbetsplats personen arbetat på anställt en sjuksköterska utan att kontrollera dennes behörighet, och riktar även kritik mot vårdgivaren.

Personen har arbetat som sjuksköterska i 21 år.

Straffet tros bli böter.