medrek.se

Nyheter

Fler jobb inom vården nästa år

En miljard åt vården nästa år betyder fler jobb

Nästa år kommer en miljard gå åt vården.

Med detta vill regeringen ge de som är äldre och sjuka ett bättre omhändertagande. De ser också att onödigt användande av läkemedel ska minskas. Man vill också att det ska bli ett minskat behov av slutenvården.  

Detta kommer också betyda fler jobb inom vården.