medrek.se

Nyheter

Flera sjuksköterskor väljer att säga upp sig

Ökad press på personalen på landets sjukhus har lett till hotad patientsäkerhet. Vårdförbundet varnar nu för att många sjuksköterskor kommer säga upp sig.

 

Ökad press på personalen på landets sjukhus har lett till hotad patientsäkerhet. Vårdförbundet varnar nu för att många sjuksköterskor kommer säga upp sig.

Sommarens problem med överbeläggningar och ökad press på personalen ser ut att hålla sig kvar långt in på hösten, skriver Vårdförbundet i en ny rapport, och varnar för att många sjuksköterskor nu kommer att säga upp sig.

De dåliga arbetsförhållandena har gjort att 500 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på landets sjukhus redan har sagt upp.

På thoraxintensiven på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har det under en längre tid varit svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor och det finns flera vakanta tjänster. Nu slutar flera specialister, en del av för stor arbetsbörda, förklarar Maria Kjellner Lidholm, specialistsjuksköterska och förtroendevald på arbetsplatsen.