medrek.se

Nyheter

För få sjuksköterskor

Bristen på erfarna sjuksköterskor är större än tidigare

Enligt Arbetskraftsbarometerns mätning 2011 är det för få nyexaminerade sjuksköterskor.

Knapert med nya sökande sjuksköterskor med utbildning inom anetsi-, intensiv- och operationssjukvård. Även andra erfarna med läkarutbildning eftertraktas. Tillgången på barnmorskor är ett av de få yrken inom vården som anses vara i balans.