medrek.se

Nyheter

Fysisk belastning ger flera sjukskrivningar

Vårdpersonal som anser sig ha hög fysisk belastning på arbetet har mer sjukfrånvaro än de med låg belastning.

Vårdpersonal som anser sig ha hög fysisk belastning på arbetet har mer sjukfrånvaro än de med låg belastning.

Det är danska forskare som har tagit den slutsatsen efter att ha analyserat över 800 vårdanställda. I undersökningen fanns undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Efter att ha jämfört svaren med utbetalning av sjukpenning visade sig det att att risken för långtidssjukskrivningar är 57 procent högre bland vårdanställda som värderar att deras arbete är mycket fysiskt ansträngande, jämfört med de som inte anser sig ha ett fysiskt krävande jobb.