medrek.se

Nyheter

Gotland måste bli bättre på att rekrytera

Region Gotland måste bli bättre på att rekrytera läkare och sjuksköterskor, skriver regionens revisorer i en rapport.

Region Gotland måste bli bättre på att rekrytera läkare och sjuksköterskor, skriver regionens revisorer i en rapport.

Rekryteringsprocessen är en viktig fråga för sjukvården på Gotland.

– Det är en särskild kamp att få läkare till Gotland. Vi är ett litet landsting, med tunga utgifter för hyrläkare, säger Stig Pettersson, ordförande för revisorerna.

Enligt rapporten från revisorerna måste regionen bli bättre på personalfrågor.  Revisorerna vill se en tydligare ansvarsfördelning och bättre beslutsunderlag för att planera nyrekryteringar. De varnar för att ekonomin styr, snarare än behovet av personal, och att kompetensutvecklingen blir lidande.

Enligt Stig Pettersson finns det mycket som är positivt med att arbeta på Gotland.

– Vi försöker få till oss de AT-läkare som trivs på Gotland. Det är ett litet sjukhus med möjlighet att jobba bredare och få en bred kompetens, säger han.

Läs även: