medrek.se

Nyheter

Hot mot sjukhuspersonal ökar!

Mer än var åttonde anställd på Sahlgrenska universitetssjukhuset upplevde i fjol att de utsattes för hot av patienter eller anhöriga. Det visar en medarbetarundersökning som sjukhuset genomförde under 2010.

Mer än var åttonde anställd på Sahlgrenska universitetssjukhuset upplevde i fjol att de utsattes för hot av patienter eller anhöriga. Det visar en medarbetarundersökning som sjukhuset genomförde under 2010. 

13 procent av de anställde upplevde att de var hotade. Det motsvara ungefär 2000 personer och är en ökning från 2009 med 1 procent enhet skriver Göteborgs Posten.

7 procent av personalen blev utsatta för våld och lika många upplevde att de utsattes för kränkande särbehandlingar av arbetskamrater och trakasserier.

– Vi tar de här resultaten på största allvar. Det är självklart oacceptabelt att så många drabbas av hot och våld. Men det skiljer sig en hel del mellan olika enheter. Akuterna är inte oväntat utsatta liksom psykiatrin. Även trakasserier och kränkningar måste varje enhet ta tag i och det är självupplevda händelser där vi givetvis inte får nonchalera någon anställd, säger sjukhusets personaldirektör Lars Rydhede till tidningen.