medrek.se

Nyheter

Kostnader för inhyrning sjuksköterskor ökar på Gotland

En ökning på 130 procent för inhyrning av sjuksköterskor på Gotland.

En ökning på 130 procent för inhyrning av sjuksköterskor på Gotland.


2010 var kostnaderna för hyrskjutsköterskor på Gotland dryga miljonen. Just nu ligger kostnaden på 3,5 miljoner med två månader kvar till årets slut. Det innebär en ökning med 130 procent på två år.

– En anledning är att Karolinska institutet miste sin examinationsrätt för ett antal år sen, så de senaste terminerna har det inte gått ut några nyexaminerade sjuksköterskor. Vare sig i Stockholm eller här på Gotland, säger Lena Karlsson, personalchef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Gotlandsnytt i Sveriges Radio.