medrek.se

Nyheter

Läkare går bredvid sjuksköterskor

ST-läkare på infektionskliniken i Västerås går bredvid en sjuksköterska eller undersköterska och har 16 inläsningsdagar i sitt första halvår.

ST-läkare på infektionskliniken i Västerås går bredvid en sjuksköterska eller undersköterska och har 16 inläsningsdagar i sitt första halvår. Detta ska öka läkarnas kunskaper och ge en större inblick i sjuksköterskornas och undersköterskornas arbete.

Som läkare på infektionskliniken i Väster­ås bör man ha stor kunskap och ha sett så många fall och akuta tillstånd som möjligt, enligt klinikchef Tomas Viker­fors. Detta för att kunna skilja vanliga åkommor från ovanliga och kritiska varianter.

Därför kommer ST-läkarna under första halvåret ha 16 inläsningsdagar och arbeta kontinuerligt på infektionsakuten. ST-läkarna ska också gå parallellt med en undersköterska eller sjuksköterska under åtminstone tio pass. Då får de lägga om sår, blanda antibiotika och sätta dropp.