medrek.se

Nyheter

Läkare söker inte vård

Personal på sjukhus undviker att söka vård. Anledningen är att de är rädda för att informationen ska hamna i fel händer.

Personal på sjukhus undviker att söka vård. Anledningen är att de är rädda för att informationen ska hamna i fel händer. Det sade talare på ett symposium om integritet och IT i vården.

Många uttryckte oro när patientens integritet i de nya IT-lösningarna diskuterades på ett symposium som Svensk förening för medicinsk informatik anordnade på torsdagen.

– Många av personalen är bekymrade, och de ansvariga verkar inte bry sig och tar inte detta på allvar, sammanfattade moderatorn och allmänläkaren Gunnar O Klein.

De nya IT-systemen har satt sina spår.

– Läkare och annan vårdpersonal som är medvetna om riskerna undviker att söka vård, för att de är rädda för att informationen om dem ska hamna i orätta händer säger Gunnar O Klein.