medrek.se

Nyheter

Läkare och sjuksköterskor lever farligt i konfliktområden

Igår startade Röda korset en internationell kampanj för att uppmärksamma problemet

En ny rapport från Röda korset har attacker mot medicinsk personal i konfliktområden ökat kraftigt.

Många angrepp mot sjukhus och ambulanser och enligt Genèvekonventionen får inte läkare och sjuksköterskor som vårdar skadade i krigssituationer angripas. Röda korset har sammanställt uppgifter om 600 angrepp mellan 2008 och 2010.

Igår startade Röda korset en internationell kampanj för att uppmärksamma problemet.