medrek.se

Nyheter

Läkare riskerar livet i Syrien

Vårdpersonal i Syrien riskerar att bli torterade av säkerhetstjänsten i landet

Läkare i Syrien lever riskabelt när de behandlar patienter som skadat sig vid demonstrationer. Flera skadade invånare vågar inte söka upp vård och läkarna får smyga med sitt arbete. 

Sjukvården i Syrien behöver få rättigheterna tillbaka så fort som möjligt. Idag anser säkerhetstjänsten att läkemedel och medicinsk utrustning är brottsligt och de söker upp och förstör sjukhus. 

Flera invandrare läggs in på hemliga kliniker som kan hålla hus i källare eller på bondgårdar i landet. På sjukhus läggs patienter in under falskt namn och diagnos i försök om att inte bli upptäckta. 

Myndigheterna måste börja skydda sjukhusen i Syrien menar Läkare utan gränser. Vårdpersonalen ska inte riskera sina liv genom att följa den medicinska etiken och hjälpa de patienter som behöver vård.