medrek.se

Nyheter

Landstingsdirektör föreslår läkerskor för att hjälpa läkarna

Jonas Rastad, landstiget i Västerbotten, vill avlasta läkarna och tillgodose läkarbristen i vissa delar av landet med hjälp av läkerskor - sjukvårdsorienterade sjuksköterskor

Jonas Rastad, landstiget i Västerbotten vill se en ny sjukvårdstjänst - läkerskor, en blandning av läkartjänsten och sjuksköterskor. Med ”läkerskor” ska man lättare kunna tillgodose ett ökande vårdbehov och samtidigt ska både läkare och sjuksköterskor få attraktivare och bredare karriärsmöjligheter, säger Jonas.

”Läkerska” är ett begrepp för massorna, så att budskapet snabbt går fram. Men som formell titel skulle klinisk specialsjuksköterska eller avancerad specialsjuksköterska vara mer gängligt. Läkerskan beskrivs som en karriärväg där sjuksköterskornas rollbeskrivning är mer sjukvårdsorienterad och fokuserar mindre på omvårdnad. Med två års påbyggnadsutbildning ska sjuksköterskor kunna avlasta vissa av läkarnas arbetsuppgifter, anser han.

""Läkerskor"" är inget nytt fenomen utan har sitt ursprung i USA och ”nurse practitioners” som är motsvarande en ""läkerska""

Relaterade artiklar: