medrek.se

Nyheter

Lång svarstid på SOS Alarm

Det tar allt längre tid för SOS Alarm i storstäder innan en sjuksköterska pratar med en nödställd.

Det tar allt längre tid för SOS Alarm i storstäder innan en sjuksköterska pratar med en nödställd.

Det är många landsting som ställer krav på att vårdsökande ska få prata med en sjuksköterska inom en viss tid.  Det handlar om 8 åtta sekunder i Västra Götaland och kravet är att den tiden ska uppfyllas för 90 procent av vårdsökarna.
TT uppger att tiden börjar ticka från det att operatören bedömer ärendet som ett vårdärende.

Målet har gällt sedan avtalets början i september 2009. Det har dock aldrig uppnåtts. Första året var SOS Alarm ganska nära att uppnå målen för att därefter bli långsammare.

– Personalbristen gjort att det blivit sämre och sämre, säger Bengt Asplén, verksamhetschef på Ambualarm, regionens funktion för att övervaka ambulansalarmeringen, till TT.

SOS Alarm har hittills betalat 1,8 miljoner kronor i böter till regionen.

Dagens Medicin