medrek.se

Nyheter

Löneökning för sjuksköterskor i Östergötland

Region Östergötland satsar 80 miljoner kronor på höjda löner för sjuksköterskor.

Region Östergötland satsar 80 miljoner kronor på höjda löner för sjuksköterskor.

Regionledningen i Östergötland presenterade i början av okotber ett åtgärdsprogram för att få stopp på sjukvårdens allt ökande kostnader. Åtgärderna handlar bland annat om färre nyanställningar, utfastning av bemanningsföretag och hyrpersonal samt besparingar inom administrationen.

En av de främsta orsakerna till ökade kostnader är just bemanningsproblemen - inhyrd personal kostade närmare 100 miljoner kronor förra året.

Man ska även ”se över bemanningen per vårdplats och införa nya arbetssätt så att olika yrkesgruppers specifika kompetens används på rätt sätt”.

– Insatserna syftar till att skapa en långsiktig balans i Region Östergötlands ekonomi och samtidigt förbättra tillgången till kompetens, framför allt på sjuksköterskesidan, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S) till Folkbladet.

– Det här är en kraftfull och unik satsning som vi gör för att stärka dygnet-runt-verksamheten och lyfta en strategiskt viktig yrkesgrupp. Vi avsätter vi 30 miljoner kronor till en generell lönesatsning för sjuksköterskor och 50 miljoner kronor till att införa ett bonussystem för sjuksköterskor i dygnet-runt-verksamhet som arbetar på obekväm tid, säger Mats Johansson.

Foto: www.affarsliv.com