medrek.se

Nyheter

Medreks användare är kluvna till om Landstingen går med på lönekraven

Medrek.se har gjort en enkätundersökning bland sina användare under april månad. Vi frågade våra användare om landstingen går med på kraven från sjuksköterskestudenterna.

Medrek.se har gjort en enkätundersökning bland sina användare under april månad. Vi frågade våra användare om landstingen går med på kraven från sjuksköterskestudenterna.

51 procent svarade att de tror att landstingen kommer gå med på sjuksköterskornas krav på 24 000 SEK i ingångslön. 49 procent svarade att de inte tror på landstingen.

Många landsting har svårt att hitta arbetskraft inför sommaren. Det flesta arbetsgivare har redan gått ut med att de inte kommer ge nyexade sjuksköterskor en ingånglön på 24 000 kronor.

Totalt var det 335 personer som deltog i undersökningen.