medrek.se

Nyheter

Mindre akut får vänta

Vikarierna reduceras i Helsingborg och hjälpen får vänta vid mindre akuta fall

Helsingborgs vård ska effektiviseras med 115 miljoner kronor nästa år. Då kommer antal vikarier att reduceras. På akuten kommer de som inte anses ha akuta skador hänvisas till primärvården. 

Nästa år kommer akuten i Helsingborg behöva reducera kostnader. Då kommer övertidsuttag behöva minskas och vikarierna bli färre. Helsingborg ska effektivisera vården nästa år med 115 miljoner kronor, då ses personalen över och en beskärning kommer i progress. Helsingborgs sjukhus har drygt 250 vikarier och en övertid på 80 000 timmar. Nerskärningen kommer innebära att akuten inte kan behandla alla och de som anses ha mindre akuta skador som kan vänta kommer hänvisas till primärvården.