medrek.se

Nyheter

Ny intensivvårdsavdelning.

Avdelningen kallas den intermediära intensivvårdsavdelningen och ska öppna på akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Stockholm.

Patienter som är för friska för IVA men för sjuka för vårdavdelningarna kommer få en egen avdelning.

Avdelningen kallas den intermediära intensivvårdsavdelningen och ska öppna på akutkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Stockholm.

– Vi har en högre personaltäthet. Sjuksköterskorna är specialistutbildade inom intensivvård eller grundutbildade med erfarenhet av akutsjukvård, säger Karin Ossmer, chefssjuksköterska på IMA, i ett pressmeddelande.

Avdelningen kommer ha plats för fem patienter som ska övervakas från ett angränsande rum. Dessutom kommer avdelningen bemannas med specialistläkare dygnet runt. Läkarens uppgift är att bibehålla den medicinska säkerheten, dels att se till att avdelningen tar emot patienter med rätt vårdnivå samt att slussa patienterna vidare på sjukhuset.

Tanken är att avlasta intensivvårdsavdelningen och serva hela sjukhuset även om många patienter förmodligen kommer att läggas in direkt från akuten.