medrek.se

Nyheter

Nya satsningar i Stockholm behövs

När Nya Karolinska Solna är klart kommer övriga sjukhus i Stockholm behöva bygga ut. De övriga sjukhusen måste kunna ta emot flera patienter.

När Nya Karolinska Solna är klart kommer övriga sjukhus i Stockholm behöva bygga ut. De övriga sjukhusen måste kunna ta emot flera patienter.

Planerna för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm har nu vägts samman med planerna för Nya Karolinska i Solna.

Investeringar kommer göras vid närsjukhusen för att skapa vårdplatser där och kunna erbjuda flera patienter vård. Vid 2015 ska 700 flera vårdplatser skapas. 

Därefter kommer satsningar göras på akutsjukhusen i länets norra delar för att kompensera för befolkningsökningen, men även för att Nya Karolinska Solnas högspecialiserade vård kommer att behandla färre patienter än dagens Karolinska universitetssjukhus.

Sedan kommer satsningar på akutsjukhusen i länets södra delar, enligt ett pressmeddelande från Stockholms läns landsting.

Förslaget kommer att behandlas på NKS- beredningens möte den 4 maj samt vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den10 maj.

Investeringsbesluten ska fattas i landstingsfullmäktigeföre sommaren.