medrek.se

Nyheter

Orsak till att barn föds döda

Komplikationer vid förlossningen kan orsaka att ett barn föds dött

En vanlig orsak av att barn föds dött är att det sker komplikationer vid förlossningen. 

Detta konstateras vid en genomgång utförd av amerikanska forskare då de undersökte 512 dödfödda barn. 60 procent av 312 barn de hittat troliga dödsorsaker på var mer än en. 29 procent av fallen var att det skedde komplikationer vid födseln. En av 160 barn föds döda i USA där det är ovanligt ofta.