medrek.se

Nyheter

Personalen behöver mer stöd

Vådspersonalen behöver hjälp när patienter beter sig våldsamt

Åtgärder behövs på Helsingborgs lasarett för att ge vårdpersonalen mer stöd när patienter beter sig våldsamt. 

På Helsingborgs lasarett betedde sig en patient våldsamt mot vårdspersonalen i slutet av januari. Det var på den medicinska akutvårdsavdelningen patienten först låg men efter att ha betett sig våldsamt blev den bortförd av en vakt på lasarettet till en psykiatrisk vårdavdelning. Händelsen gjorde vårdspersonalen på akutmottagningen rädda och osäkra med ingen hjälp av personalen på den psykiatriska vårdavdelningen. 

Eftersom liknande händelser har förekommit förut anser Kristina Grawé att åtgärder behövs på lasarettet så att det inte händer igen och kanske skapar allvarliga konsekvenser.