medrek.se

Nyheter

Personalen tror på personalbrist

94 procent anser att det råder brist på personal idag och åtta av tio anser att detta är en patientsäkerhetsrisk.

Sjuksköterskor och läkare tror på en ökad personalbrist enligt en ny undersökning.

Bemanningsföretaget Dedicare har gjort en undersökning bland 8000 läkare och sjuksköterskor och fokuset var personalförsörjning inom sjukvården.

94 procent anser att det råder brist på personal idag och åtta av tio anser att detta är en patientsäkerhetsrisk.

Dessutom tror varannan tillfrågad att bristen på kompetent personal kommer öka inom en ettårsperiod.