medrek.se

Nyheter

Planer om att slå ihop kliniker skapar protester

Anställda på anestesi- och intensivvårdskliniken i Lund protesterat mot planerna på en sammanslagning med deras motsvarighet i Malmö.

Anställda på anestesi- och intensivvårdskliniken i Lund protesterat mot planerna på en sammanslagning med deras motsvarighet i Malmö. Många tror att det kommer skapa en ineffektiv och oflexibel jätteklinik.

Verksamhetsområden i Lund och Malmö väntas få en gemensam administration i höst som ska ansvara för cirka 1 100 medarbetare.

Enligt de skrivelser som majoriteten av den berörda vårdpersonalen i Lund står bakom fick de besked om planerna först i samband med att det blivit känt i media

Besparingen ska vara på cirka 5 miljoner kronor, men exakt hur stor den blir kan jag inte säga. Jag kan hålla med att kommunikationen har varit dålig från vår sida säger Harald Roos, divisionschef på Division kirurgi vid Skånes universitetssjukhus till Dagens Medicin.

Läs även: