medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskor protesterar

31 sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och barnskötare protesterar nu mot arbetsförhållandena vid Centralsjukhuset i Karlstad.

31 sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och barnskötare protesterar nu mot arbetsförhållandena vid Centralsjukhuset i Karlstad. 

De 31 anställda på barn- och ungdomsmedicinska kliniken protesterar mot att en arbetstidmodell där bonus kunde tas ut som återhämtningstid har avskaffats.

Nu blir arbetssituationen så tuff att många inte orkar arbeta heltid, skriver de i sitt brev till Gunnar Blomquist. Personalchef för Landstinget i Värmland. Flera sjuksköterskor har slutat på grund av de nya arbetstiderna.