medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskor stressar mer än andra

En rapport från TCO visar att 36 procent av de vårdanställda säger att de har legat vakna på grund av tankar om jobbet.

En rapport från TCO visar att 36 procent av de vårdanställda säger att de har legat vakna på grund av tankar om jobbet. Den psykiska stressen och arbetsbelastningen upplevs som de värsta problemen i jobbet.

Hälften menar att de brukar dra in på luncherna eller ta med sig jobbet hem. Lika många säger att de är för trötta för att umgås socialt på fritiden. 32 procent upplever inte att de får uppmuntran av sin chef och nästan 25 procent saknar tydliga krav som går att uppfylla, enligt rapporten.

En av Vårdförbundets huvudfrågor är just hur man ska få ner stressen och den höga belastningen som gör att sjuksköterskor inte orkar jobba heltid fram till pension. En ny undersökning som förbundet gjort har visat att var femte heltidsanställd gått ned på deltid, ofta för att få mer tid för familjen och för att klara arbetsbelastningen.

Läs även: