medrek.se

Nyheter

Sjuksköterskor tvingas avbryta semestern

Personalbristen gör att sommarlediga sjuksköterskor kallas in.

Pressade sjukhus med personalbrist gör att sjuksköterskorna tvingas avbryta sin semester för att återgå till jobb.

Östersunds sjukhus har haft en pressad sommar för sina sjuksköterskor som fått avbrutna semestrar, varit ständigt underbemannade och inte haft möjlighet att ta rast.

För Sveriges Radio P4 Jämtland berättar Barbro Englesson, avdelningsordförande för det lokala vårdförbundet, att sommaren för vårdpersonalen på Östersunds sjukhus har varit tuff.

- Sjuksköterskor får jobba dubbla pass och extra pass, vi har medlemmar som får avbryta semestern på grund av underbemanning och för att se till att patienterna får den vård de behöver, säger Barbro.

Många sjuksköterskor överväger nu att säga upp sig och regionen måste därför anstränga sig för att inte förlora sin personal, säger hon till P4.