medrek.se

Nyheter

Socialstyrelsen förmår ej att anmäla

Högarna med anmälningar på hälso- och vårdpersonalen växer hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen hinner inte granska alla anmälningar som kommer in på sjukvårdpersonalen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har fått mycket färra anmälningar från Socialstyrelsen det senaste året än tidigare år. 

Förra året infördes Patienssäkerhetslagen för bättre kontroll över personalen vid sjukvården. Det är Socialstyrelsen jobb att anmäla den hälso- och sjukvårdspersonal som missköter sina arbeten till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Men det senaste året har Socialstyrelsen varit snåla med att anmäla personalen då antalet sjönk med över 60 procent sen året innan.

Socialstyrelsen får flera anmälningar på sjukvårdspersonalen men på grund av mycket annat jobb växer högarna och de hinner inte granska alla fallen.