medrek.se

Nyheter

Stockholms läns landsting utökar sin satsning på vårdcoacher

Tanken är att 100 vårdcoacher ska utses för att stötta mellan 5 000 och 6 000 patienter

Stockholms läns landsting utökar sin satsning med specialutbildade sjuksköterskor som vårdcoacher.

De specialutbildade sjuksköterskorna fungerar som ett särskilt stöd för patienter med många vårdkontakter och stort vårdbehov. Under 2011 har landstinget genomför ett försök där 500 personer stöttats av 10 vårdcoacher.

En utvärdering visar att livskvaliteten bland patienterna har ökat med mer än 30 procent.

Nu kommer landstinget utöka antal vårdcoacher inför 2012. Tanken är att 100 vårdcoacher ska utses för att stötta mellan 5 000 och 6 000 patienter.

– Det är en viktig satsning och Stockholms läns landsting gör ett viktigt steg i rätt riktning. Nu krävs det också att man löser frågan om bristen på specialistsjuksköterskor säger Vårdförbundets ordförande Sineva Riberio i ett pressmeddelande.