medrek.se

Nyheter

Stressade sjuksköterskor får ofta stickskador

Mörkertalet kring den här typen av olyckor är stort eftersom många inte pratar om händelsen eller anmäler den

Många sjuksköterskor får stickskador av stress och av att det är fel i rutinerna.

Lisa Schmidt, forskare vid Svenska miljöinstitutet, har intervjuat 81 vårdanställda vid fem universitetssjukhus som drabbats av stick eller skärolyckor i arbetet.

Personerna som intervjuades berättade att de fått skadorna på grund av att de har varit stressade eller att de är ovana vid det instrument de använt.

Mörkertalet kring den här typen av olyckor är stort eftersom många inte pratar om händelsen eller anmäler den, tror Lisa Schmidt.

Lisa har tagit fram två exempel på vad som kan förbättras för att förhindra dessa olyckor.

Använda sig av engångsprodukter för att skippa överlämningsmomentet, där stickolyckor kan uppstå.