medrek.se

Nyheter

Specialistsjuksköterska?

Bra alternativ för legitimerade sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig. Utbildning via internet.

Bristen på specialistsjuksköterskor är stor i Sverige –
inte minst med inriktning mot vård av äldre.

Det är ofta svårt för yrkesverksamma sjuksköterskor att få tid till att studera vidare
och många studieplatser står tomma. Därför startade en helt nätbaserad
distansutbildning för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre under våren 2010 vid Lunds universitet.

Den nya utbildningen till specialistsjuksköterska genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet
(tidigare Högskolan Kalmar). Varje lärosäte ansvarar för
en egen kurs och bidrar på så sätt till utbildningen med
just sin spetskompetens.

En finess är att man ger studenterna möjligheten att under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen genomföra studieuppgifterna på hemmaplan. På så sätt ser arbetsgivare att specialistutbildning och ny kunskap hos sjuksköterskor direkt återför nya rön och utveckling av omvårdnaden till den egna verksamheten. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng med omvårdnad
som huvudämne.

Nästa kursstart sker våren 2012.