medrek.se

Nyheter

Umeå saknar personal

Operationscentrum i Umeå har fortfarande inte lyckats besätta tjänsterna efter uppsägningarna. Det saknas 12 specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen.

Operationscentrum i Umeå har fortfarande inte lyckats besätta tjänsterna efter uppsägningarna.  Det saknas 12 specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen.


– Vi har ett underskott både på intensivvårdssidan och på anestesi. Vi behöver anställa fler inom båda områden, säger Ritva Kiiski Berggren, verksamhetschef på operationscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Massuppsägningarna vid operationscentrum under året har lett till brist på sjuksköterskor och ett minskat antal vårdplatser. Rekryteringsförsöken har inte gett resultat, trots att sjukhuset har försökt med både personliga kontakter och riktade satsningar till sjuksköterskor som vidareutbildar sig i området. I stället har man bland annat tagit in hyrsjuksköterskor. En tillfällig lösning, enligt Ritva Kiiski Berggren.

Ett annat sätt att försöka lösa sjuksköterskebristen är ett aspirantprogram, där grundutbildade sjuksköterskor får lära upp sig genom att arbeta bredvid specialistutbildade sjuksköterskor på avdelningarna.