medrek.se

Nyheter

Uppror för vissa innebär övertid för andra

Uppror för vissa innebär övertid för andra
Det råder brist på sommarvikarier i stora delar av landet, någon som hotar patientsäkerheten.

Det råder brist på sommarvikarier i stora delar av landet, någon som hotar patientsäkerheten.

Sjuksköterskeupproret har blivit historiskt - men det gynnar sannerligen inte alla.
Många tvingas nu att arbeta övertid i sommar då flertalet avdelningar står med allt för få sjuksköterskor.

Det kan även innebär en större användning av bemanningsföretag och bonusar för inställd semester.