medrek.se

Nyheter

Uppsala jobbar bort vårdkön

Landstinget i Uppsala kommer i år att göra stora satsningar för att få bort de stora köerna inom vården

Uppsala Lansting har gått miste om viktiga statsbidrag eftersom de inte följt upp vårdgarantin på olika områden. Vården inom Landstinget ska med stora satsningar förbättras i år och få bort vårdens långa väntetider. 

Ett steg mot förbättring kommer Uppsala Landsting att göra genom att beställa extra protesoperationer samt koloskopier från Enköpings lasarett.

Nästa vecka kommer fler beslut att tas om förbättring av vårdstjänst i Uppsalas kommun. Lanstinget satsar tio miljoner kronor för att arbeta bort de långa köerna inom vården.