medrek.se

Nyheter

Utmana Lunds kommun

Igår beslutades det om en utmaningsrätt i Lunds kommun vilket oppositionen ser som vallöftesbrott

Igår beslutade vård- och omsorgsnämnden i Lund om att införa utmaningsrätten, det innebär en möjlighet att utmana kommunen och för en individ att ta initiativ och köpa upp en verksamhet. För att få upphandling av verksamheten krävs en idé för att förbättra den.

Kommunalrådet Tove Klette (FP) får flera medborgarförslag och intresseanmälningar med tankar om förbättringar vid vårdsverksamheter. De med vettiga idéer kan få dem prövade av vård- och omsorgsnämnden. Sedan är det upp till nämnden att meddela om de vill ha förändringen eller inte.

De som vill utmana kommunen behöver starta ett företag vilket oppositionen anser rör sig om ett vallöftesbrott. Detta eftersom de inte privatiserar mer av den kommunala äldreomsorgen, säger Anna-Lena Hogerud, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lunds kommun. Därför säger både S, V och MP nej till beslutet om att utmana kommunen.